Ιδρυτική Διακήρυξη ΙΟΑΦ

Το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης «S.H. Foulkes» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2016. Σκοπός του ΙΟΑΦ είναι η περαιτέρω επιστημονική ανάπτυξη, η έρευνα και η εκπαίδευση στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.

Σκοπός επίσης του ΙΟΑΦ είναι και η προώθηση κάθε άλλης κλινικής, θεσμικής, επιχειρηματικής και λοιπής εφαρμογής της Ομαδικής Ανάλυσης και της Ομαδικής-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

Θεωρούμε ότι οι ρίζες της Ομαδικής Ανάλυσης, επινοημένης από τον Γερμανό ψυχαναλυτή Sigmund Heinrich Fuchs (S.H.Foulkes στην μετέπειτα βρετανική του εκδοχή), βρίσκονται στην Ψυχανάλυση του Sigmund Freud, την Κοινωνιολογία του Norbert Elias και τη Νευρολογία του Kurt Goldstein.

Η Ομαδική Ανάλυση διαθέτει και πλήθος επιπρόσθετων θεωριών αναφοράς, μεταξύ άλλων τη σύγχρονη Κοινωνιολογία των Σχηματισμών (Figurational Sociology), τη Γενική Θεωρία των Συστημάτων καθώς και τις νεώτερες Ψυχαναλυτικές Θεωρίες, μεταξύ άλλων και τις θεωρίες των Σχέσεων Αντικειμένου και της Διϋποκειμενικότητας. Η Ομαδική Ανάλυση έχει επίσης βάσεις στη Νευροεπιστήμη.  Κατανοεί το ενδοψυχικό, το διαπροσωπικό, το κοινωνικό, το διϋποκειμενικό, το συλλογικό και εν τέλει, το ομαδικό, ως στοιχεία και όψεις (ή αφαιρέσεις) από το σύνολο που όλοι απαρτίζουμε και μας περιβάλλει.

Η Ομαδική Ανάλυση αντλεί από την Κοινωνική Ψυχολογία, τις Ομαδικές Δυναμικές και την Ανθρωπολογία. Βλέπει τον ανθρώπινο ψυχισμό ως διαμορφούμενο από πλήθος συνειδητών και ασυνείδητων, προσωπικών και συλλογικών συνιστωσών.  Αντιμετωπίζει την ψυχική νόσο, ως διαταραχή στο δίκτυο των επικοινωνιών του προσώπου, στον εσωτερικό/εξωτερικό του κόσμο.