Συνοπτική Ενημέρωση

Η Εκπαίδευση του ΙΟΑΦ στην Ομαδική Ανάλυση απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και γενικά σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και συναφών τομέων.

Προϋποθέσεις για την Εκπαίδευση

Παρακολούθηση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου στην Ομαδική Ανάλυση

  • Έναρξη προσωπικής ομαδικής-αναλυτικής ψυχοθεραπείας, σε μικτή (με ασθενείς) αναλυτική ομάδα, δις εβδομαδιαίως, με τακτικό μέλος του ΙΟΑΦ, η οποία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης και την συγγραφή της τελικής, πτυχιακής εργασίας. 
  • Οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να έχουν, στην αρχική φάση της εκπαίδευσης, κλινική εμπειρία. Το Ινστιτούτο διατίθεται να διευκολύνει προς αυτήν την κατεύθυνση.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η εκπαίδευση είναι τετραετής (ακαδημαϊκά έτη) και περιλαμβάνει θεωρητικά σεμινάρια, ομαδική και ατομική εποπτεία, συγγραφή ετησίων εργασιών καθώς και τελικής πτυχιακής εργασίας. Τα εβδομαδιαία θεωρητικά σεμινάρια ασχολούνται με εκτεταμένα κλινικά, τεχνικά και θεωρητικά θέματα της Ομαδικής Ανάλυσης και με βασικά ψυχαναλυτικά θέματα. Επίσης με θέματα ψυχοπαθολογίας και με κλινική/ερευνητική τεκμηρίωση. 

Η υποχρέωση συγγραφής των ετήσιων εργασιών θα υποβοηθείται από το αντίστοιχο σεμινάριο καθώς και τον προσωπικό σύμβουλο (tutor) του εκπαιδευόμενου. Για την  πτυχιακή εργασία ο εκπαιδευόμενος θα συνεργαστεί με ειδικό προς τούτο επόπτη.


Η εποπτεία περιλαμβάνει εβδομαδιαία ομαδική εποπτεία, καθώς και 100 συνεδρίες ατομικής εποπτείας συνολικά, στην διάρκεια της τετραετούς εκπαίδευσης. Το συνολικό κόστος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα είναι 2.300 ευρώ. Οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποσταλούν προς την Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΙΟΑΦ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου info@ioaf.gr μέχρι τις 15 Μαρτίου.

  • Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης θα ακολουθήσουν 2 συνεντεύξεις.
    Μία ατομική, με ένα μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής και μία με το σύνολο των μελών της (εάν συμπίπτει ο θεραπευτής του υποψήφιου να είναι και μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής, θα εξαιρείται τόσο από τη συνέντευξη όσο και από την αξιολόγηση).
  • Μετά το επιτυχές πέρας της εκπαίδευσης ο νέος Ομαδικός Αναλυτής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ. του ΙΟΑΦ, ώστε να γίνει πρόσεδρο μέλος του Ινστιτούτου.