Τι είναι η Ομαδική Ανάλυση

Η Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτή της S.H. Foulkes, μέθοδος που επικεντρώνεται στη σχέση ατόμων και ομάδων, θεωρώντας αδιανόητο τον διαχωρισμό ατομικού και κοινωνικού. Χρησιμοποιεί ως πλαίσιο κατανόησης τις διϋποκειμενικές αλληλεπιδράσεις των μελών εντός του πολυπρόσωπου δικτύου επικοινωνίας στην ομάδα (matrix)

• επικεντρώνεται στη μεταβίβαση και στις ασυνείδητες εκφάνσεις του ψυχισμών, ως σημείων ερμηνείας (ατομικής και ομαδικής)

• αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων προσώπων

Εκτός από μέθοδος ψυχοθεραπείας η Ομαδική Ανάλυση εφαρμόζεται και σε άλλα πεδία ανθρώπινων σχέσεων, π.χ. σε νοσοκομειακό-θεραπευτικό πλαίσιο, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική σε οργανισμούς κλπ.

Σκοπός του ΙΟΑΦ

Η περαιτέρω επιστημονική ανάπτυξη, η έρευνα και η εκπαίδευση στην ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία, καθώς και η προώθηση κάθε άλλης κλινικής, θεσμικής, επιχειρηματικής και λοιπής εφαρμογής της Ομαδικής Ανάλυσης και της Ομαδικής-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

Περισσότερα

Εκδηλώσεις / Συνέδρια – Παρουσιάσεις / Δημοσιεύσεις

Επιλέξτε Ομαδικό Αναλυτή