Οκτώβριος 2018 – Ιούνιος 2019

Το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S.H. Foulkes” (ΙΟΑΦ) έχει σκοπό τη μετάδοση της ομαδικής-αναλυτικής παράδοσης, με βάση το έργο και την εμπειρία των ιδρυτικών μελών του.

Ειδικότερα, το Σεμινάριο Εισαγωγής σκοπεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων αφ’ ενός με την Ομαδική-Αναλυτική θεωρία, μέσω διαλέξεων και συζητήσεων, αφ’ ετέρου με την κλινική της εφαρμογή, μέσω της συμμετοχής τους σε μικρή και μεσαία ομάδα εμπειρίας.

Η Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτή της S.H. Foulkes, η μέθοδος που επικεντρώνεται στη σχέση ατόμων και ομάδων, θεωρώντας αδιανόητο τον διαχωρισμό ατομικού και κοινωνικού. Χρησιμοποιεί ως πλαίσιο κατανόησης τις διυποκειμενικές αλληλεπιδράσεις των μελών εντός του πολυπρόσωπου δικτύου επικοινωνίας στην ομάδα (matrix), επικεντρώνεται στη μεταβίβαση και στις ασυνείδητες εκφάνσεις των ψυχισμών, ως σημείων ερμηνείας (ατομικής και ομαδικής), αποσκοπεί στην εξέλιξη των μελών της ομάδας.

Εκτός από μέθοδος ψυχοθεραπείας, η Ομαδική Ανάλυση εφαρμόζεται και σε άλλα πεδία ανθρωπίνων σχέσεων, π.χ. σε νοσοκομειακά-θεραπευτικά πλαίσια, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική σε οργανισμούς κ.ά..

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες και σπουδαστές όλων των κλάδων ψυχικής υγείας, σε πτυχιούχους συναφών κλάδων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ομαδική δυναμική. Αποτελεί αυτόνομο στοιχείο γνώσης και εμπειρίας αλλά είναι και προαπαιτούμενο για την τετραετή ομαδική-αναλυτική εκπαίδευση του ΙΟΑΦ.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 8 μήνες, με συχνότητα 1 Σ/Κ το μήνα.

Συντονίστρια του Σεμιναρίου: Αμαλία Σταματάκη,

Τηλ. Επικ.: 210 7218217 Mail: info@ioaf.gr

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεων.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10/10/2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στην Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019

Σάββατο:
09:30 – 11:00 και 11:30 – 13:00: Μικρή ομάδα (μέχρι οκτώ συμμετέχοντες)
14:00 – 15:15: Θεωρητική Εισήγηση
15:30 – 16:30: Ομάδα Συζήτησης
17:00 – 18:30: Μεσαία Ομάδα
Κυριακή:
10:00 – 11:30 και 12:00 – 13:30: Μικρή ομάδα
14:00 – 15:30: Μεσαία Ομάδα
Ημερομηνίες: 13-14/10/2018, 10-11/11/2018, 08-09/12/2018, 12-13/01/2019, 09-10/02/2019, 16-17/03/2019, 13-14/4/2019, 11-12/5/2019
Το Σεμινάριο θα γίνει στην έδρα του ΙΟΑΦ, Βασ. Σοφίας 62Α, Αθήνα (μετρό Μέγαρο Μουσικής).
Επιστημονικοί συνεργάτες:
– Ευτυχία Γιομελά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Κώστας Κωνσταντόπουλος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής
– Νίκος Λαμνίδης, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Ψυχαναλυτής
– Ελένη Μοσχονά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Μαρτίνα Μπρίτσα, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Δομινίκη Μυλωνά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχαναλύτρια
– Σοφία-Μαρία Μωραΐτου, Κοινωνιολόγος, Ομαδική Αναλύτρια
– Αμαλία Σταματάκη, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Λένα Τελειώνη, Ψυχολόγος, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχαναλύτρια
– Αθηνά Τσούκαλη, Ψυχολόγος, Ομαδική Αναλύτρια
Συμμετοχή: Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν συνέντευξης. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 10/10/2018. Κόστος: 500€ σε τρεις δόσεις, 200€ κατά την εγγραφή, και 150€ στις 08/12/2018 και στις 09/2/2019. Για ομαδικές εγγραφές πέντε ατόμων και άνω υπάρχει έκπτωση και η τιμή του σεμιναρίου διαμορφώνεται στα 350€.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σεμινάριο Εισαγωγής στην Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία 2018-19

Γνώση Αγγλικής

Θεραπευτική Εμπειρία σε Ατομική ή Ομαδική Ψυχοθεραπεία ή
Ψυχανάλυση