Συνοπτική Ενημέρωση

Η Εκπαίδευση του ΙΟΑΦ στην Ομαδική Ανάλυση απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και γενικά σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και συναφών τομέων.

Προϋποθέσεις για την Εκπαίδευση

Παρακολούθηση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου στην Ομαδική Ανάλυση

  • Έναρξη προσωπικής ομαδικής-αναλυτικής ψυχοθεραπείας, σε μικτή (με ασθενείς) αναλυτική ομάδα, δις εβδομαδιαίως, με τακτικό μέλος του ΙΟΑΦ, η οποία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης και την συγγραφή της τελικής, πτυχιακής εργασίας. 
  • Οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να έχουν, στην αρχική φάση της εκπαίδευσης, κλινική εμπειρία. Το Ινστιτούτο διατίθεται να διευκολύνει προς αυτήν την κατεύθυνση.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η εκπαίδευση είναι τετραετής (ακαδημαϊκά έτη) και περιλαμβάνει θεωρητικά σεμινάρια, ομαδική και ατομική εποπτεία, συγγραφή ετησίων εργασιών καθώς και τελικής πτυχιακής εργασίας. Τα εβδομαδιαία θεωρητικά σεμινάρια ασχολούνται με εκτεταμένα κλινικά, τεχνικά και θεωρητικά θέματα της Ομαδικής Ανάλυσης και με βασικά ψυχαναλυτικά θέματα. Επίσης με θέματα ψυχοπαθολογίας και με κλινική/ερευνητική τεκμηρίωση. 

Η υποχρέωση συγγραφής των ετήσιων εργασιών θα υποβοηθείται από το αντίστοιχο σεμινάριο καθώς και τον προσωπικό σύμβουλο (tutor) του εκπαιδευόμενου. Για την  πτυχιακή εργασία ο εκπαιδευόμενος θα συνεργαστεί με ειδικό προς τούτο επόπτη.


Η εποπτεία περιλαμβάνει εβδομαδιαία ομαδική εποπτεία, καθώς και 100 συνεδρίες ατομικής εποπτείας συνολικά, στην διάρκεια της τετραετούς εκπαίδευσης. Το συνολικό κόστος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα είναι 2.300 ευρώ. Οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποσταλούν προς την Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΙΟΑΦ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου info@ioaf.gr μέχρι τις 15 Μαρτίου.

  • Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης θα ακολουθήσουν 2 συνεντεύξεις.
    Μία ατομική, με ένα μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής και μία με το σύνολο των μελών της (εάν συμπίπτει ο θεραπευτής του υποψήφιου να είναι και μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής, θα εξαιρείται τόσο από τη συνέντευξη όσο και από την αξιολόγηση). 
  • Μετά το επιτυχές πέρας της εκπαίδευσης ο νέος Ομαδικός Αναλυτής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ. του ΙΟΑΦ, ώστε να γίνει πρόσεδρο μέλος του Ινστιτούτου.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S.H. Foulkes” (ΙΟΑΦ) έχει σκοπό τη μετάδοση της ομαδικής-αναλυτικής παράδοσης, με βάση το έργο και την εμπειρία των ιδρυτικών μελών του.

Ειδικότερα, το Σεμινάριο Εισαγωγής σκοπεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων αφ’ ενός με την Ομαδική-Αναλυτική θεωρία, μέσω διαλέξεων και συζητήσεων, αφ’ ετέρου με την κλινική της εφαρμογή, μέσω της συμμετοχής τους σε μικρή και μεσαία ομάδα εμπειρίας.

Η Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτή της S.H. Foulkes, η μέθοδος που επικεντρώνεται στη σχέση ατόμων και ομάδων, θεωρώντας αδιανόητο τον διαχωρισμό ατομικού και κοινωνικού. Χρησιμοποιεί ως πλαίσιο κατανόησης τις διυποκειμενικές αλληλεπιδράσεις των μελών εντός του πολυπρόσωπου δικτύου επικοινωνίας στην ομάδα (matrix), επικεντρώνεται στη μεταβίβαση και στις ασυνείδητες εκφάνσεις των ψυχισμών, ως σημείων ερμηνείας (ατομικής και ομαδικής), αποσκοπεί στην εξέλιξη των μελών της ομάδας.

Εκτός από μέθοδος ψυχοθεραπείας, η Ομαδική Ανάλυση εφαρμόζεται και σε άλλα πεδία ανθρωπίνων σχέσεων, π.χ. σε νοσοκομειακά-θεραπευτικά πλαίσια, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική σε οργανισμούς κ.ά..

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες και σπουδαστές όλων των κλάδων ψυχικής υγείας, σε πτυχιούχους συναφών κλάδων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ομαδική δυναμική. Αποτελεί αυτόνομο στοιχείο γνώσης και εμπειρίας αλλά είναι και προαπαιτούμενο για την τετραετή ομαδική-αναλυτική εκπαίδευση του ΙΟΑΦ.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 8 μήνες, με συχνότητα 1 Σ/Κ το μήνα.

Συντονίστρια του Σεμιναρίου: Αμαλία Σταματάκη,

Τηλ. Επικ.: 210 7218217 Mail: info@ioaf.gr

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεων.

Εγγραφές μέχρι 30/09/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στην Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Οκτώβριος 2017 – Μάιος 2018

Σάββατο:
09:30 – 11:00 και 11:30 – 13:00: Μικρή ομάδα (μέχρι οκτώ συμμετέχοντες)
14:00 – 15:15: Θεωρητική Εισήγηση
15:30 – 16:30: Ομάδα Συζήτησης
17:00 – 18:30: Μεσαία Ομάδα
Κυριακή:
10:00 – 11:30 και 12:00 – 13:30: Μικρή ομάδα
14:00 – 15:30: Μεσαία Ομάδα
Ημερομηνίες: 14-15/10/2017, 11-12/11/2017, 09-10/12/2017, 13-14/01/2018, 10-11/02/2018, 10-11/03/2018, 21-22/4/2018, 19-20/5/2018
Το Σεμινάριο θα γίνει στην έδρα του ΙΟΑΦ, Βασ. Σοφίας 62Α, Αθήνα (μετρό Μέγαρο Μουσικής).
Επιστημονικοί συνεργάτες:
– Ευτυχία Γιομελά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Κώστας Κωνσταντόπουλος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής
– Νίκος Λαμνίδης, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Ψυχαναλυτής
– Ελένη Μοσχονά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Μαρτίνα Μπρίτσα, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Δομινίκη Μυλωνά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχαναλύτρια
– Σοφία-Μαρία Μωραΐτου, Κοινωνιολόγος, Ομαδική Αναλύτρια
– Αμαλία Σταματάκη, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια
– Λένα Τελειώνη, Ψυχολόγος, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχαναλύτρια
– Αθηνά Τσούκαλη, Ψυχολόγος, Ομαδική Αναλύτρια
Συμμετοχή: Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν συνέντευξης. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτη-ση συμμετοχής. Εγγραφές μέχρι 30/9/2017. Κόστος: 500€ σε τρείς δόσεις, 200€ κατά την εγγραφή, και 150€ στις 09/12/2017 και στις 10/2/2018. Για ομαδικές εγγραφές πέντε ατόμων και άνω υπάρχει έκπτωση και η τιμή του σεμιναρίου διαμορφώνεται στα 350€.